Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ráž Jan Nepomuk


Povídky

Ráž Jan Nepomuk, 1911
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 116.


Český kancionál svatováclavský. 1. Písně. Modlitby. 2. Průvod varhan.

Boháč Jan Nepomuk aj. red., 1947
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Lidový zpěv

Jediné vyd. zpěvníku vcelku úspěšně proskribovaného – proto zařazujeme i uspořádání jen pro zpěv.


Rorate neboli radostné zpěvy adventní s nápěvy pro celý týden a štědrý večer zavedené za času Císaře a Krále Karla IV., přeslavné paměti a Arnošta, prvního Arcibiskupa Pražského, v Metropolitním chrámu Páně sv. Víta.

Arnošt z Pardubic, Škroup Jan Nepomuk, 1847
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Lidový zpěv

Opatřené nyní doprovázením varhan od Jana Nepomuka Škraupa. Jediné vyd., Pán Bůh odplať příteli M. za tento vzácný dar.