Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Podlaha Antonín, Šittler Eduard


Chrámový poklad u sv. Víta v Praze. Jeho dějiny a popis.

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1903
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Architektonické prvky

Dědictví sv. Prokopa, sv. 43.


Loretánský poklad v Praze

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1901
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Architektonické prvky


Album Svatojanské

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1896
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Architektonické prvky

Památky úcty vzdávané svatým patronům národa českoslovanského, sv. 1 (vyšel pak už jen sv. 2, Album Svatovojtěšské; Chrámový poklad u Sv. Víta a Loretánský poklad v Praze jsou už mimo tuto edici).


Album Svatovojtěšské. K 900leté památce smrti sv. Vojtěch.

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1897
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Architektonické prvky

Památky úcty vzdávané svatým patronům národa českoslovanského, sv. 2 (poslední).