Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Chrámový poklad u sv. Víta v Praze. Jeho dějiny a popis.

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1903
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Architektonické prvky

Dědictví sv. Prokopa, sv. 43.