Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Plus Raoul


Mužně do života. Čtvrthodinky úvah pro mládež.

Plus Raoul, Jurečka Stanislav, 1946
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

Jediné vyd.


Bůh v nás

Plus Raoul, 1929
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Edice Smíru, sv. XXX. Vyšlo ještě r. 1931, francouzský orig. Dieu en nous.


Maria v našich božských dějinách. Mária v našich božských dejinách.

Plus Raoul, 1937
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x. Slov. 1947. Orig. Marie dans notre histoire divine. 1932.