Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Pauly Jan Křtitel


Kněžské exercitie

Pauly Jan Křtitel, 1927
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy


Jak se máme chovati. Společenský a pastorační katechismus pro duchovenstvo.

Pauly Jan Křtitel, 1940
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Učebnice a příručky jednotlivých oborů

Text ve zveřejněném výtisku je místy podtrháván tužkou. Pokud by chtěl někdo pomoci převedením knihy do tvaru OCR, pošleme mu krome 300 dpi ještě jiný sken, a to první poloviny knihy, kde podtrhávání není.


Pastorální medicina se zvláštním zřetelem na zdravotnictví

Pauly Jan Křtitel, 1911
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Učebnice a příručky jednotlivých oborů

Za spolupracovnictví odborných lékařů upravil Msgre. Jan Pauly, mučedník německé totality. Němci ho v roce 1942 spolu s dalšími kněžími internovali ve františkánském klášteře v Zásmukách, kde 20. 12. 1944 nelidskému trýznění podlehl.


Právní rádce pro duchovní správu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Pauly Jan Křtitel, 1902
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Právo Katolické církve komplexně

(název pokračuje:) Systematický soubor církevních a státních zákonů, nařízení, rozhodnutí, norem a příslušných formulářů s praktickým návodem pro duchovní správu.


Hřbitovní a pohřební právo

Pauly Jan Křtitel, 1941
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Ostatní dílčí právní záležitosti

Příručka zákonitých předpisů o hřbitovech a pohřbívání pro obce, pro farní a patronátní úřady, pro pohřební ústavy a pro potřebu úřední i soukromou.