Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Pastorální medicina se zvláštním zřetelem na zdravotnictví

Pauly Jan Křtitel, 1911
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Učebnice a příručky jednotlivých oborů

Za spolupracovnictví odborných lékařů upravil Msgre. Jan Pauly, mučedník německé totality. Němci ho v roce 1942 spolu s dalšími kněžími internovali ve františkánském klášteře v Zásmukách, kde 20. 12. 1944 nelidskému trýznění podlehl.