Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Pöstényi Ján, Radváni Hadrián


Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Bibliografia vydaní Spolku sv. Vojtecha v Trnave 1870 – 1994.

Pöstényi Ján, Radváni Hadrián, 1930
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slovensko

Spolok sv. Vojtecha, č.156 (r. 1930) a č. (r. 1996). Skeny i text první publikace volně na internetu, na str. 97 – 492 jsou jména členů spolku, na str. 493 – 507 je seznam jednatelství, knihu uzavírají stanovy spolku.

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.
  • PosteDejSpoSvVojt-r0.pdf, 6.2 MB    
  • PosteDejSpoSvVojt-text.pdf, 1.8 MB