Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Monzie Joseph-Henri Lasserre de


Evangelium podle sepsání Renana

Monzie Joseph-Henri Lasserre de, 1864
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Povaha jiných názorů

Joseph Ernest Renan * 1823, † 1892 byl "francouzský filosof, spisovatel, religionista, historik a jazykovědec, člen Francouzské akademie, Grand Officier Řádu čestné legie. ... 1863 vyšla jeho nejslavnější kniha, „Život Ježíšův“, která sice způsobila skandál, ale stala se také bestsellerem. ... Byla okamžitě přeložena do řady jazyků a vyvolala velké vzrušení v celé Evropě. Francouzští biskupové vyzvali lid k modlitbám za usmíření Boha, který byl zlehčen a potupen tímto rouhačským dílem. Pastýřské listy proti Renanově knize byly vydávány i v dalších zemích, také v Čechách. ... Katolická církev zařadila devatenáct Renanových spisů na Index zakázaných knih" (cit. wikipedie). Přeloženo podle 25. vyd. Sama Renanova blasfémie doznala k dnešku 115 vyd.