Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Mastiliak-Marianov Ján Ivan


Aby všichni jedno byli. Výklad unijní otázky a sbírka modliteb za sjednocení církví.

Mastiliak-Marianov Ján Ivan, 1939
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)