Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Müller Václav


Základní nauky Církve katolické, jak je podává a proti moderním bludům sociálním hájí papež Lev XIII.

Leo XIII., Schneider Ceslaus Maria, 1904
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 34. Z projevů papežových sestavil (Die Fundamentale Glaubenslehre der Katholischen Kirche, vorgelegt und gegen die modernen Sozialen Irrtümer, verteidigt von Papst Leo XIII., 1903) P. Česlav M. Schneider (* 1840, † 1908); české vydání se svolením autorovým pořídil Msgre. Václav Müller.


Obrazy z dějin církevních

Janovský František, Müller Václav, 1910
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

Učebnice i čítanka pro ústavy učitelské a lycea.


Dějepis Církve katolické pro nejvyšší třídy škol středních

Müller Václav, 1903
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dějepis pro žactvo

Autor (* 10. 12. 1865 Karlín, † 15. 11. 1931 Praha) vystudoval v Praze gymnasium a bohosloví. Učil v Roudnici, potom na reálce v Praze. Sídelní kanovník na Vyšehradě (od 12. 4. 1912) s několika funkcemi a tituly (Msgre). Učil liturgice a kampanologii na pražské konservatoři (1919 – 1924). Učebnice je podle posudku v ČKD 1904, č. 2, str. 134 – 137 velmi zdařilá, recensent navíc připojil i dosti drobných vylepšení; recensi zatím v horší tiskové kvalitě připojujeme.


Svatá země. Pouť v obrazích z Betléma na Golgotu.

Müller Václav, Žák Emanuel, 1901
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Svatá země

Kteroukoliv fotografii můžeme naskenovat v knižní kvalitě.