Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Müller Lajos


Asketika

Müller Lajos, 1944
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Autor uveden jako Ludovít Müller. Jde o sv. 1 autorovy Asketickej knižnice Asketika a mystika. Dar Knihovně Ln, Pán Bůh odplať.


Rozjímania. I. Roste nebesá. II. Dal nám príklad. III. Škola kríža. VII. Hovoril v podobenstvách.

Müller Lajos, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Rozjímání jsou rozvržena takto: I. Advent – Oktáva Zjavenia. II. Prvá nedeľa po Zjaveni – Popolec (1948). III. Popolec – Velká sobota (v knize číslováno jako II.). IV. Víťazstvo kríža. V. Miloval nás. VI. Naučil nás. VII. 15. – 22. nedeľa po Svätom Duchu (1948). VIII. Pravda a život. Díly IV. až VI. a díl VIII. v důsledku komunistické revoluce 1948 nevyšly – to každý chápe. Avšak horší je, že nevyšly ani během 30 let po socialistické revoluci 1989. To chápe jen hrstka lidí – ti, kteří rozumějí povaze současných poměrů.