Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Asketika

Müller Lajos, 1944
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Autor uveden jako Ludovít Müller. Jde o sv. 1 autorovy Asketickej knižnice Asketika a mystika. Dar Knihovně Ln, Pán Bůh odplať.