Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Korec Tomáš V


Myšlenky a rady vzdělaným jinochům na uváženou

Doss Adolf von, 1921
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

Ve čtyřech knihách; přeložil P. Dr. Korec Tomáš V.


Poutní kniha – modlitby a písně

Korec František, Korec Tomáš V., 1893
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 60.


Život svatého Bernarda, otce a učitele církevního, druhého zakladatele řádu cisterciáckého

Korec Tomáš V., 1891
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

2 výtisky