Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kordač František Xaver


Theologia fundamentalis

Kordač František Xaver, 1910
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea


Philosophiae christianae synopsis

Kordač František Xaver, 1910
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie


Collectio precum. Ad usum alumnorum in Clericorum Seminarii Archiepiscopalis Pragensis

Kordač František Xaver, 1930
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Modlitby seminaristů pražského semináře z doby arcibiskupa pražského a primase českého otce profesora Františka Kordače.


Českoslovenští katolíci a škola. Pastýřský list československých biskupů.

Kordač František Xaver, Stojan Antonín Cyril aj. red., 1921
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

23. 11. 1921.