Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Philosophiae christianae synopsis

Kordač František Xaver, 1910
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie