Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kolísek Alois


Příprava dítek ku svaté zpovědi, zvláště ku zpovědi první; s připojenými úvahami ke vzbuzení lítosti nad hříchy

Macek Václav, 1886
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Pod tímto či podobným názvem vycházelo několik titulů. Prvním byl tento, který vyšel v Českých Budějovicích, a to dvakrát – r. 1884 a rozš. 1886.
Serafínské dílo lásky, zal. 1908, vydávalo knížečku Příprava dítek školních k první svaté zpovědi a k svatému přijímání. Volf Jan a Jedlička František, 1918, 3. oprav. vyd. Ta naposledy vyšla ve 20. vyd. r. 1947, a pak ještě jednou r. 1950 v České katolické Charitě (edice Listy víry, sv. 1).
Dále Chléb s nebe / Katechismus maličkých / Nechte dítek přicházeti ke mně a nebraňte jim (Luk,18,16.) – příprava k první svaté zpovědi a svatému přijímání. Hronek Josef, čtyři vyd. 1938 až 1947 / čtyři vyd. 1940 až 1947 / 1932, 3. vyd.
Jednou vyšlo Nechte maličkých přijíti ke Mně – příprava dítek druhého škol. roku k sv. zpovědi a k sv. přijímání. Kolenec Josef, 1915.
Dále velice podrobná Příprava ku první zpovědi a sv. přijímání. Díl 1. Příprava ku první sv. zpovědi. Díl 2. Příprava ku prvnímu sv. přijímání. Doležel Jan, 1884.
Dále Ježíškovi do náruče. Heiser Alois, Jeřábek Karel, 1937 (7. vyd.) – publikujeme 6. vyd.
A konečně stručná Příprava k první svaté zpovědi a sv. přijímání pro II. tř. školy obecné dle kurendy. Kolísek Bohumil, 1913.


Cyrillo-methodějství u Čechů a u Slováků

Kolísek Alois, 1935
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slovensko

Knihu připravujeme.