Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Košnář Julius


O antisemitismu. Časové úvahy.

Morawski Marian Ignacy, Košnář Julius, 1896
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rasismus

Dle polského spisu P. Maryana Morawskiho S. J. (* 15. 8. 1845 Gräfenberg, † 6. 5. 1901 Krakow; nejvýznamnější polský novoscholastik) přeložil a na české poměry upravil Branislav Strejček (t. j. P. Julius Košnář).


Poutnická místa a památné svatyně v Čechách

Košnář Julius, 1903
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české


Z letopisů kostela a fary u sv. Haštala na Starém městě Pražském.

Košnář Julius, 1915
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české


Z nedávných dob – různé obrázky a povídky

Košnář Julius, 1910
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 112.


Cestou-necestou. Povídky a črty.

Košnář Julius, 1924
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


Čtyřicet pohádek, báchorek a pověstí

Košnář Julius, 1928
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české