Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kadlec Jaroslav


Byzantské křesťanství u slovanských národů

Kadlec Jaroslav, 1946
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Východ

Knihovna Studium, sv. 6 (poslední) – tímto je Knihovna Studium kompletní.


Katoličtí exulanti čeští doby husitské

Kadlec Jaroslav, 1990
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s husitismem

Jediné vyd. Podobnost husitství s Islámským státem není náhodná – obě ideologie se domnívají, že svými zločiny uctívají Boha. Jak je to možné? Jednoduše. Skálopevnou, neotřesitelnou pseudovírou, která nečerpá objektivní poznání z usuzujícího rozumu, nýbrž jen subjektivní názory z emocí a úhlů pohledu sympatických autorit či davu; sola scriptura – Bible či Korán.