Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Janák Ignát aj.red


Příruční knížka pro členy 3. řádu sv. Otce Františka

Janák Ignát aj.red., 1933
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Pod různými názvy vyšlo více odlišných vydání, které se pokusíme postupně dle vhodnosti zveřejnit:
1. Manuále čili Malá příruční knížka pro členy 3. řádu sv. Otce Františka Serafinského dle konstituce sv. Otce Lva XIII. autor neuveden, 1893, 224 stran; 1904, 285 stran, 3. vyd.
2. Řeholní kniha pro členy třetího řádu sv. Františka Serafinského spolu obřadní a modlitební kniha pro členy téhož řádu. Rubringer Jan Nepomuk, Janák Ignát, Podlaha Antonín, 1908, 671 stran.
3. Příručka (manualka) pro členy třetího řádu sv. Františka. Janák Ignát, 1911, 328 stran; 1933, 368 stran, 2. vyd.; 1934?, 381 stran, 3. vyd.
4. Příručka pro členy třetího řádu Sv. Františka Serafínského. autor neuveden, 1927, 158 stran.
Kromě toho srov. následující: Katechismus, Řeholní kniha a zpěvník, Nový život – Noviciát.


Řeholní kniha a zpěvník Třetího řádu serafinského Otce svatého Františka z Assisi

Janák Ignát? aj.red., 1938
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Naše stálá čtenářka T. nás požádala o zařazení této publikace do Knihovny Libri nostri a dodala i knihu samu; děkujeme. Čtenář J. K. knihu následně vyčistil a připravil pro tisk na formátu A4; poté jsme provedli ocr.