Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hlavinka Alois


Dějiny světa v obrazech. Od pravěku do počátku XX. století. Díl 1. až 4.

Hlavinka Alois, 1913
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

Díl 1. Starý věk, 1903. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 71. Díl 2. Středověk, 1906. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 74. Díl 3. Nový věk. Kniha prvá. Do americké svobody a po francouzskou revoluci, 1909. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 82. Díl 4. Nový věk. Kniha druhá. Do počátku XX. století, 1913. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 86.


Bludy a lži v dějinách. Rozhledy po dějinách církevních a světských na obranu pravdy

Hlavinka Alois, 1908
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

2. vyd. uprav. Do fondu zařazeno na doporučení čtenáře V.; P. Alois Hlavinka (* 4. 7. 1852 Věrovany u Tovačova, † 26. 2. 1931 Kroměříž).