Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Bludy a lži v dějinách. Rozhledy po dějinách církevních a světských na obranu pravdy

Hlavinka Alois, 1908
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

2. vyd. uprav. Do fondu zařazeno na doporučení čtenáře V.; P. Alois Hlavinka (* 4. 7. 1852 Věrovany u Tovačova, † 26. 2. 1931 Kroměříž).