Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Foerster Friedrich Wilhelm


Věčné světlo. Několik časových kapitol o náboženských a kulturních otázkách naší doby.

Foerster Friedrich Wilhelm, 1936
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Kropáč & Kucharský, sv. 1936.x.


Mlhami a tmou. Časové kapitoly o kulturních otázkách a všeobecné civilisaci naší doby.

Foerster Friedrich Wilhelm, Žák Emanuel, 1937
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika

Orig.: Ewiges Licht und menschliche Finsternis. Überzeitliches für unsere Zeit. (1935 a 1936). Cěsky Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x, jediné vyd.