Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ekert František


Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského. Svazek první.

Ekert František, 1892
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 79.


Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského. Svazek druhý.

Ekert František, 1894
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Duben – červen. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 81.


Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského. Svazek třetí.

Ekert František, 1896
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Červenec – září. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 83.


Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského. Svazek čtvrtý.

Ekert František, 1899
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Říjen – prosinec. Dodatky. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 86.


Posvátná místa král. hl. města Prahy: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého. Svazek I.

Ekert František, 1883
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Dědictví sv. Jana Nepomockého, sv. 70. Fundamentální zpráva o Praze ještě Zlaté, když Praha ještě byla katolická a pokojná, když ji nikdo, světsky ani církevně, modernisticky nepřeorával s falešnou vidinou faty morgány, která by naši matičku navrátila do Církve spíše, než aby ji Církvi ještě více vzdalovala. Tento svazek obsahuje posvátná místa na Hradčanech a na Malé Straně, kamenný most Karlův a posvátná místa na Starém Městě; dále Obsah, Registřík, Opravy a dodatky a Zprávy o Dědictví svato-Janském.


Posvátná místa král. hl. města Prahy: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého. Svazek II.

Ekert František, 1884
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Dědictví sv. Jana Nepomockého, sv. 71. Svazek obsahuje posvátná místa na Novém městě a na pražských předměstích, tj. farní osadě Smíchovské, Karlínské, Volšansko-Žižkovské a svatyně v král. Vinohradech. Další rozsáhlou kapitolou jsou posvátná místa zrušená a zaniklá – jako svědectví o dřívějších pokrokářích. Konečně je i tu Obsah, Registřík, a také Statistické výkazy a Doplňky a opravy k I. svazku. Knihu opět uzavírají Zprávy o Dědictví svato-Janském.