Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského.

Ekert František, 1892
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Dědictví sv. Jana Nepomuckého
Svazek první č. 79. z roku 1892 - leden až duben
Svazek druhý č. 81. z roku 1894 - duben až červen
Svazek třetí č. 83. z roku 1896 - červenec až září
Svazek čtvrtý č. 86. z roku 1899 - září až prosinec