Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Egger Franciscus


Enchiridion theologiae dogmaticae generalis

Egger Franciscus, 1932
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

Poslední 6. vydání.


Enchiridion theologiae dogmaticae specialis

Egger Franciscus, 1928
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

Poslední 9. vydání.


Propaedeutica philosophica-theologica

Egger Franciscus, 1912
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

Poslední, 7. vydání.