Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Dumont Anna aj. red


Stěhování národů do ČR 2016

Dumont Anna aj. red., 2016
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

1. Členské organizace Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. 2. Migrační manifest Konsorcia. Pozn.: Finanční toky neznáme. Tuto tzv. práci s migranty podporuje i nespočet dalších tzv. neziskovek (např. ADRA, AEGEE Europe, Czech team, European Alternatives, European Cultural Foundation, Evropské hodnoty, ILGA Europe, Iniciativa Hlavák, Kieskompas, Nadační fond Generace 21, ProDemos, Transparency International aj.) a dalších (Český červený kříž, Program Medevac aj.).