Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Domonkos Istvan


Svätá Terezka z Lissieux

Domonkos Istvan, 1932
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

Publikaci A lisieuxi kis Teréz nővér története, egy kis fehér virág tavaszának története. Domonkos István, 1914 (2. rozš. vyd.) přeložil a závěrem doplnil P. Janský František V.