Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Czermin František (pseudonym Horák František Maria)


Otčenáš. Růže i trní z kněžských cest. Z mého deníku.

Czermin František (pseudonym Horák František Maria), 1938
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.