Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Cathrein Viktor


Socialismus a křesťanství

Stang William, 1911
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Národní nebo mezinárodně-korporativní socialismus, vč. oligarchismu

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 53. Autorem je první biskup ve Fall River, Massachusetts, † 1907; křesťanstvím se v té době rozumělo katolictví, např. luteráni byli tehdy ještě nekřesťanská sekta.
Viz pozn. u Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti. Cathrein Viktor, 1899.


Socialismus v dějinách lidstva a jeho povaha a Církev katolická jedině schopná ku řešení sociální otázky

Lenz Antonín, 1893
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Národní nebo mezinárodně-korporativní socialismus, vč. oligarchismu

Viz pozn. u Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti. Cathrein Viktor, 1899.


Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti

Cathrein Viktor, 1899
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Národní nebo mezinárodně-korporativní socialismus, vč. oligarchismu

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 11. Autorizovaný překlad z německého 7. vyd. z roku 1898.
Pozn: Autor nemohl převídat budoucí vývoj – socialismus s koncerny a oligarchy – a to nacionální (národní – nacismus) a internacionální (kosmopolitní), který se dnes rozvinul prakticky na celém euroatlantickém Západě a byl po pádu komunismu r. 1989 nastolen i u nás. Řešením je ovšem distributismus (o něm: Obnova majetku. Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 2020 v tomto pododdělení) a katolický stát.


Soukromé vlastnictví. Soukromé vlastnictví pozemkové a jeho nepřátelé.

Pesch Heinrich, Cathrein Viktor, 1898
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rolník, živnostník a duchovní

Dvé sociologických studií z německého podává ThDr. Tumpach Josef (jméno prvního autora je v publikaci uvedeno jako Jindřich Pesch). Vzdělávací knihovna katolická, sv. 7. Pozn.: Studie obhajují soukromé vlastnictví – proti socializačním tendencím, jako je např. nepřímé vyvlastňování pomocí vysokých daní, a proti zvyšování role státu, ovšem bez poukazu na jeho povinnost zasahovat proti bezbřehé kumulaci majetku, která dnes dosáhla nestvůrné podoby ve formě mamutích koncernů a megabank. V tomto směru rolníkům ani živnostníkům obě studie přinejmenším nepomohou.