Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti

Cathrein Viktor, 1899
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Národní nebo mezinárodní socialismus korporací a oligarchů

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 11. Autorizovaný překlad z německého 7. vyd. z roku 1898.
Pozn: Autor nemohl převídat budoucí vývoj – socialismus s koncerny a oligarchy – a to nacionální (národní – nacismus) a internacionální (kosmopolitní – internacismus), který se dnes rozvinul prakticky na celém euroatlantickém Západě a byl po pádu komunismu r. 1989 nastolen i u nás. V době autora tedy nebyly skoro žádné empirické zkušenosdti se socialismem, kterých dnes máme mnoho. A tak se pojem socialismus používal a dodnes používá v mnoha významech. Řešením je ovšem distributismus (o něm: Obnova majetku. Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 2020 v tomto pododdělení) a katolický stát (ovšem tento pojem je dnes někdy až hrůznou praktickou disaplikací zdiskreditován).