Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Blokša Jan Křtitel


Vademecum pro české kněze klanějící se nejsvětější Svátosti oltářní

Blokša Jan Křtitel, 1898
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mše svatá, svátosti

P. Blokša Jan Křtitel (* 17. 6. 1861 Frenštát pod Radhoštěm, † 30. 6. 1923 Olomouc) – přikládáme nekrolog Úmrtí, Jan Křtitel Blokša. Podlaha Antonín, ČKD 1923, č. 9, str. 495nn.


Ministrant. Návod, jak má konati svoji vznesenou službu

Blokša Jan Křtitel, 1939
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Kostelník, ministrant

5. upravené vydání; je připojeno i 6. upravené a dále rozšířené vydání z r. 1948.