Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Blaťák František


Svobodomyslnost náboženská

Blaťák František, 1905
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Noetika


Rozjímání o ctnostech tří sv. redemptoristů sv. Alfonsa, sv. Klementa a sv. Gerarda

Blaťák František, 1909
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům


Sv. missie

Blaťák František, 1913
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Lidové misie


Vzdělání kněžského dorostu

Blaťák František, 1909
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Zařadili jsme toto 2. vyd. místo 1. vyd., které vyšlo jako Časové úvahy roč. 10, č. 6 – 7; viz tam.


  Moderní škola

  Blaťák František, 1906
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Škola


  O nerozlučnosti manželské

  Blaťák František, 1906
  Oddělení: Pravo Katolické církve
  Pododdělení: Manželské právo

  4. vyd.


  Sv. Klement Maria Hofbauer, kněz Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

  Blaťák František, 1909
  Oddělení: Hagiografie
  Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

  Krátký životopis ze smíšeného česko-německého manželství Pavla Dvořáka a Marie Steerové narozeného Johanna (t. j. Jana) Hofbauera, později vídeňského tovaryše Johanna Klementa Marie Hofbauera a ještě později redemptoristy a kněze nastínil P. František Blaťák C. SS. R.; 2. vyd.


  Svatá Hora u Příbrami. Marianské poutní místo v Čechách.

  Blaťák František, 1907
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

  Vyšlo ještě 2. vyd. 1915.


  Moderní katechismus s trochou pepře na porozuměnou.

  Blaťák František, 1907
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Církevní boj s liberalismem obecně a osvícenstvím zvlášť (a u nás i s masarykismem)