Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

O nerozlučnosti manželské

Blaťák František, 1906
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Manželské právo

4. vyd.