Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Beneš Václav (pseudonym Třebízský)


Pomněnky ve vínek nebeský dcerám českým. Úplná modlitební kniha.

Beneš Václav (pseudonym Třebízský), 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Poprvé vyšlo třikrát mezi roky 1884 a 1890 i pod názvem ... ve vínek božský, dále roku 1940 (Vyšehrad) a ještě 1940 a 1941 (Kropáč & Kucharský, sv. 1940.x.). R. 1947 vyšlo dvakrát, jednak Bohuslav Rupp, mimo edice, a ve Vimperku pod názvem Pomněnky ve vínek spletený – motlitební kniha. Naposledy, upravené, roku 1950 jako Pomněnky – modlitební kniha.


Trnová koruna – historický obraz z třicetileté války. Pan Odolan Pětipeský – historická pověsť z dob třicetileté války a vojen Tureckých.

Beneš Václav (pseudonym Třebízský), 1881
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 68.


Levohradecké pomněnky. Padesát drobných povídek historických. Část 1 a 2.

Beneš Václav (pseudonym Třebízský), Bitnar Vilém (red.), 1928
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999 (Část 1, 1927). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999 (Část 2).