Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Bartoš Antonín


Do Jerusalema. Zpráva o IV. moravské pouti do Svaté země roku 1928.

Bartoš Antonín, 1929
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Svatá země

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 98.