Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Balík Karel


Otec. Kniha pro otce.

Balík Karel, 1919
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 4. přikázání Boží

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 145.


Matka. Kniha pro matky.

Balík Karel, 1918
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 4. přikázání Boží

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 142.


Dědův odkaz. Kniha pro dospívající jinochy.

Balík Karel, 1915
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv.132.


Květnice. Kniha pro dívky.

Balík Karel, 1917
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 138. Vyšlo ještě 2. upr. vyd. 1925.


Cestou za štěstím – kniha pro školní dítky

Balík Karel, 1920
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 147.


Homiletické publikace P. Karla Balíka

Balík Karel, 1925
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace podle autorů

Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. Nedělní a sváteční čítanka. Balík Karel, 1923. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. 2. Druhá nedělní a sváteční čítanka, Balík Karel, 1925. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. 3. Třetí nedělní a sváteční čítanka. Část první. Balík Karel, 1928. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. 4. Třetí nedělní a sváteční čítanka. Část druhá. Balík Karel, 1929. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.