Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Otec. Kniha pro otce.

Balík Karel, 1919
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 4. přikázání Boží

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 145.