Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Aristotelés


Aristotelovy kategorie

Aristotelés, 1918
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Ontologie vč. Kosmologie

Přeložil a vysvětlivkami opatřil P. Vychodil Pavel Julius OSB.