Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Štancl Augustin


Ráj

Štancl Augustin, 1948
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O posledních věcech (člověka a světa), De novissimis (eschatologie)

Edice Jiskry, sv. 14. Toto byl poslední sv. edice (která je zde čtenářům k disposici kompletně): roku 1941 vyšel jeden sv., r. 1942 osm svazků, r. 1945 a 1947 po jednom, r. 1948 tři; nepočítaje opakovaná vyd.