Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Špirko Jozef


Patrologia. Život, spisy a učenie svätých otcov.

Špirko Jozef, 1950
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Patrologie a patristika obecně

2. vyd. (1. vyd. z r. 1939 na internetu volně dostupné, i když v mizerné kvalitě).


Cirkevne dejiny s osobitným zretel’om na vývin cirkevných dejín Slovenska. Sväzok I., II.

Špirko Jozef, 1943
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

Prof. ThDr. Jozef Špirko (* 2. 4. 1896 Spišské Podhradie-Rybníček, † 30. 10. 1954 Prešov): Jeho najvýznamnejším dielom je doposiaľ jediný tento slovenský manuál cirkevných dejín. V roku 1950 po internovaní biskupa Jána Vojtaššáka bol zatknutý aj Jozef Špirko a pod veľkým fyzickým aj psychickým tlakom boli od neho žiadané krivé výpovede proti biskupovi Vojtaššákovi. Špirko však svojho biskupa nikdy nezaprel, preto mu bolo štátnymi úradmi zakázané ďalšie pôsobenie v Spišskej diecéze.


Spišský historik Jozef Hradský – jeho život a dielo

Špirko Jozef, 1946
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slovensko


Snem v Tridente. K štvrtej storočnici

Špirko Jozef, 1947
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dokumenty sněmů církevních


Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431 – 1462)

Špirko Jozef, 1937
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s husitismem

Zajímavá publikace, jak česká husitská chamraď ničila i Slovensko – není známo, že by nějací Slováci kdy Čechům něco takového prováděli.