Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Špaček Richard


Katolická věrouka. Díl I.: O Bohu

Špaček Richard, 1926
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

Dědictví sv. Prokopa, sv. 65. První díl slavné trilogie pojednává v prvé knize O Bohu jednom, ve druhé knize O Bohu trojjediném. Srozumitelný a přitom přesný výklad ocení čtenář, který u moderních úvah (ty se navíc množí jak houby po dešti) se musí snad nad každou větou trápit rozmýšlením, "jak to autor myslel," a který si ani pak nemůže být jist. Spolehlivé a poutavé poučení bez stop dnes zahnízděného relativismu. Přikládáme životopis z ČKD 1925, č. 9 + 10 na str. 698 – 701, jakož i zprávy o částečně posmrtně v letech 1926 a 1930 vydané Katolické věrouce v ČKD 1927, č. 3 na str. 210 – 212 a ČKD 1930, č. 7 na str. 680 – 682.


Katolická věrouka. Díl II.

Špaček Richard, 1930
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

Dědictví sv. Prokopa, sv. 66. Třetí kniha pojednává O stvoření, čtvrtá O Bohu Vykupiteli. Jinak srov. charakteristiku prvního dílu.


Katolická věrouka. Díl III.

Špaček Richard, 1922
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

Dědictví sv. Prokopa, sv. 62 (po str. 224), Dědictví sv. Prokopa, sv. 63 (od str. 225). Třetí díl obsahuje poslední tři knihy. Pátá kniha je O milosti, šestí kniha O svátostech a poslední, sedmá kniha je O dokonání. I zde srov. charakteristiku prvního dílu. Ještě dodejme, že autora k sepsání této katolické věrouky vybídl prelát Dr. Josef Tumpach.


Božství Ježíše Krista, apologeticko-dogmatická úvaha

Špaček Richard, 1906
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 40.


Ježíš Kristus jako božský Mesiáš a pravý Syn Boží dle synoptikův

Špaček Richard, 1913
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 59.


O mši svaté. Po stránce dogmaticko-apologetické.

Špaček Richard, 1899
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

Otisk z ČKD 1898.


Práce ve světle zjevení Božího

Špaček Richard, 1901
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Sociální nauka Církve

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 21.