Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Práce ve světle zjevení Božího

Špaček Richard, 1901
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Sociální nauka Církve

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 21.