Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Šorm Antonín


Svatý František a příroda – legendy o lásce světcově ke tvorstvu

Šorm Antonín aj. red., 1927
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

Knihu připravujeme.


  Blahoslavená Anežka Přemyslovna. Sborník jubilejní.

  Šorm Antonín (red.), 1932
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Čeští světci

  Na podnět výboru pro oslavu 650. výročí smrti blahoslavené Anežky Přemyslovny 1282 – 1932. Kropáč & Kucharský, sv. 1932.x.


  Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě. Příspěvky k studiu barokní kultury.

  Šorm Antonín, Krajča Antonín, 1939
  Oddělení: Archeologie a církevní umění
  Pododdělení: Architektonické prvky


  Ve jménu demokracie

  Šorm Antonín, 1922
  Oddělení: Archeologie a církevní umění
  Pododdělení: Architektonické prvky

  Za přispění několika přátel sebral A. Š. Připojujeme krátký povzdech z ČKD 1923, č. 1, str. 48. Na vyžádání zašleme kteroukoliv fotografii v tiskové kvalitě.


  Svatováclavský kalendář na obyčejný rok ..., přestupný rok ...

  Skočdopole Antonín, 1873
  Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
  Pododdělení: Kalendáře

  Vycházel až do r. 1934. Mimo tuto řadu vydala Československá akciová tiskárna kalendář téhož názvu, jejž připravil Výbor pro oslavu tisícího výročí smrti sv. Václava: Svatováclavský kalendář na jubilejní rok milenia mučednické smrti světce Václava 1929. Šorm Antonín aj. red., 1928.