Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Ve jménu demokracie

Šorm Antonín, 1922
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Architektonické prvky

Za přispění několika přátel sebral A. Š. Připojujeme krátký povzdech z ČKD 1923, č. 1, str. 48. Na vyžádání zašleme kteroukoliv fotografii v tiskové kvalitě.