Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 19

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1904 Praxe Chorálu

V oddělení: Církevní zpěv a hudba


Vianočná novéna. Gregoriánske spevy.

autor neuveden, 1942

jediné vyd.


Graduale Romanum. Graduale de tempore et de sanctis juxta ritum sacrosanctae Romanae ecclesia.

Paulus V., Pius IX., 1871

Cum cantu Pauli V. pont. max. jussu reformatio cui addita sunt officia postea approbata sub auspiciis sanctissimi domini nostri Pii PP. IX. curante sacr. rituum congregatione. Cum privilegio.
Základním zdrojem gregoriánského chorálu je Graduale Romanum, který se téměř neměnil od Tridentského koncilu do r. 1908. Uvádíme vydání z r. 1871, obsah a užití knihy jsou popsány v úvodu.
Papež sv. Pius X. knihu pozměnil: Graduale Romanum. Graduale sacrosanctae Romanae ecclesiae oe tempore et de sanctis Pii X. jussu restitutum et editum, cuaddita sunt festa novissima. Rovněž ji uvádíme.
I když kniha byla takto i nadále vydávána, došlo hned následujícího roku 1909 k jejímu převodu do moderní notace. Uvádíme: Epitome ex editione Vaticana Gradualis Romani quod hoderniae musicae signis tradidit Fr. X Mathias. Mathias Franz Xavier, 1912. Kniha není celá, opravu připravujeme.


Kyriale seu Ordinarium missae. Cum cantu Gregoriano ad exemplar editionis Vaticanae concinnatum et rhythmicis signis a Solesmensibus monachis diligenter ornatum.

Pius X. (svatý), Larsen Jens Peter, 1905

Zatímco do r. 1905 bylo Kyriale pouhým výběrem z Graduale Romanum, od tohoto roku se jím stala (do jisté míry) nezávislá kniha. Proto nemá valný smysl uvádět Kyriale vydávané před r. 1905.
Vzhledem k tomu, že jde o základní příručku kněze, uvádíme kromě vyd. z r. 1905 také Kyriale seu Ordinarium Missae, missa pro defunctis et toni communes missae ve třech vydáních:
1. Rok 1920 s podtitulem "iuxta editionem vaticanam a ss. PP. Pio X evulgatam";
2. z roku 1932 s podtitulem "cum cantu Gregoriano ex editione vaticana adamussim excerpto et rhythmycis signis in subsidium cantorum Solesmensibus monachis diligenter ornato";
3. totéž, s textem podle roku 1939.


Liber usualis Missae et Officii

autor neuveden, 1939

(název pokračuje:) pro dominicis et festis cum cantu Gregoriano ex editione Vaticana adamussim excerpto.
Jde o sbírku zpěvů gregoriánského chorálu, vybraných převážně z Graduálu (po r. 1905 i z Kyriálu), Breviáře a pod., sestavenou poprvé (snad ale už v 11. či 16. stol.) r. 1896; od počátku 30. let i v moderní notaci.
Zpěvník sestává z několika částí: Úvodní partie, Cantus ordinarii Missae, Cantus ordinarii Officii, Proprium de Tempore, Commune Sanctorum, Missae votivae a Orationes duversae; dále Proprium Sanctorum, In Exsequiis, Officium Defunctorum, Missae pro Defunctis, Orationes diversae pro Defunctis, Quinque Absolutiones in solemnibus Exsequiis faciendae, Ordo sepeliendi parvulos, Appendix a nakonec Varii cantus ad Benedictionem Ss. Sacramenti.