Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Patrologie a patristika

počet titulů v oddělení: 57

1201  Patrologie a patristika obecně
1202  Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve
1203  Škola alexandrijská a její žáci
1204  Kappadočtí Otcové
1205  Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký
1206  Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)
1207  Občanská moc na Západě v úpadku – migrace barbarů (od r. 450 do r. 800 – Karel Veliký)

Katolická bibliografie tohoto oddělení 12

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.