Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Pastýřské bohosloví

počet titulů v oddělení: 24

0701  Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně
0702  Učebnice a příručky jednotlivých oborů
0703  Lidové misie
0704  Apoštolát

Katolická bibliografie celého oddělení 07

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.