Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0512 Přikázání Boží obecně

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Tajemství života. Aforismy.

Pecka Dominik, 1939

Vyšlo nezměn. čtyřikrát: 1932 – Edice Jitra (ř. 1), sv. 1, 1935 – Edice Jitra (ř. 1), sv. 6, 1939 – Edice Jitra (ř. 1), sv. 8, a naposledy 1948.


Do života

Martinů Vojtěch, 1941

Pozorujeme-li západní civilizaci a její rozpad, ke kterému se poslední dobou "dopracovala", pak je s podivem, že tak bystrý a vzdělaný autor již před 80 lety po kapitole Ty a Tvá rodina úplně vynechal kapitolu (Ty a Tvůj rod-kmen a) Ty a Tvůj národ. Bylo to jen kvůli tehdejší německé okupaci a tehdejšímu pokřivenému německému pojetí národa, nebo je to stálá "vada na kráse" moderního církevního učení?