Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Bible a věda. Rozhovory o námitkách proti Písmu svatému

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1916
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 67. Na francouzském podkladě upravil Jan Bělina (Jaroslav Dlouhý).