Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Stručná apologetika katolická pro učebné kursy měšťanských škol

Dvořák Xaver, 1922
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Poprvé 1907 a 1908, 2. (nezměn.) vyd. 1920, toto je 3. (poslední české) nezměn. vyd., na titulním listu je chybně místo "měšťanských" uvedeno "občanských". Následně vyšlo 1937 ještě slov. vyd.